Szolgáltatások

Mit tegyen Ön, ha szabálysértési-, vagy közigazgatási eljárás indult Ön ellen?

 • Meghatalmazása* alapján vállaljuk az Ön képviseletét*, ezzel Ön - az esetek túlnyomó többségében - mentesül a hatóság előtti megjelenés kötelezettsége alól.
 • Ha Önt "eljárás alá vont személyként" idézi a hatóság, akkor Önnek - kevés kivételtől eltekintve - ez esetben nem kötelessége megjelenni. Az Öntől kapott meghatalmazás* alapján - felkészült munkatársunk képviselheti*.
 • A "tanúként" idézés esetén, vagy ha az idézés kifejezetten előírja a személyes megjelenés kötelezettségét, - Önnek kötelessége megjelenni, de a mi felkészült munkatársunk, - az Öntől kapott meghatalmazás* alapján - az Ön képviselőjeként jelen lehet a meghallgatáson és Ön tanácsot kérhet tőle, mielőtt válaszolna.
 • Abban az esetben, ha Ön már megkapta a "Határozat"-ot a szabálysértési, vagy közigazgatási eljárásban, ám még nem múlt el a jogorvoslati határidő, akkor is kérheti a segítségünket!
 • Meghatalmazása* alapján elkészítjük a jogorvoslattal kapcsolatos iratokat, és képviseljük* Önt az eljárás teljes szakaszában.
 • Abban az esetben, ha az ügy a jogorvoslat útján már a Törvényszékhez kerül, mi - az Öntől kapott meghatalmazás* alapján - ott is ellátjuk az Ön képviseletét*.

Igazságügyi szakértői eljárás esetei: 

 • Szabálysértési-, közigazgatási vagy büntető ügyekben - igaságügyi szakértőként - az eljáró Hatóság, illetve Bíróság kirendelése alapján vagyunk jogosultak eljárni.
 • Polgári peres ügyekben a Bíróság kirendelése alapján, vagy magánszakértői megbízás alapján is eljárnhatunk.
 • Igazságügyi magánszakértői szakvélemény kérhető minden olyan jogvitában, ahol az ügy érdemi elbírálásához különleges szakértelem szükséges és a felek peren kívüli eljárás keretében is törekednek a jogvita lezárására.

Fontos: büntető ügyben a szakérő kirendelése kötelező is lehet!

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 99. § (1) :

 • "Ha a bizonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, szakértőt kell alkalmazni."

Mit tehet Ön büntető eljárásban: 

2017. évi XC. törvény 3. § a büntetőeljárásról kimondja a védelem jogát. 

 • (1) bek. A terheltnek a büntetőeljárás minden szakaszában joga van a hatékony védelemhez.
 • (2) bek. A terheltnek joga van ahhoz, hogy személyesen védekezzen, és ahhoz is, hogy a védelem ellátására védő közreműködését vegye igénybe. 
 • (3)  bek. A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az e törvényben meghatározottak szerint védőt biztosít a terhelt számára.
 • (4) bek. A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság köteles megfelelő időt és körülményeket biztosítani a védelemre való felkészüléshez.
7. jogi képviselő: az ügyvéd és az ügyvédi iroda, ha
 • a) a sértett, a terhelt, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt meghatalmazott képviselőjeként, jár el;

Kötelező védői részvételt az eljárásban a törvény 44. § - a részletesen szabályozza.

Tehát: büntő eljárás esetéban általában jogi képviselő megbízása szükséges!
Tanácsadásért természetesen ilyen esetekben is fordulhat hozzánk.Mit tehet Ön polgári peres eljárás esetén:

A büntető eljáráshoz hasonlóan itt is általában jogi képviselő megbízása szükséges!

(Lásd még fentebb az igazságügyi szakértői eseteket!)
Tanácsadásért természetesen ilyen esetekben is fordulhat hozzánk.