Az informatikai eszközökkel végrehajtott adatszerzés a 20. század végétől napjainkig jelentősen megváltozott. Az információ-technológia rohamos fejlődésének eredményei a jogosulatlan adatszerzésre irányuló tevékenységekben is megjelentek. A kártékony szoftverek fejlettebb verziói jelenleg alkalmasak arra, hogy teljes adatbázisokat másoljanak le és szolgáltassanak ki illetékteleneknek, vagy az adatbázist titkosítással elérhetetlenné tegyék az adatbirtokos számára.

Keressen minket, ha segítségre, információra van szüksége!


Az sohasem könnyű helyzet, ha Ön kapcsolatba kerül az igazságszolgáltatással!

AZ ALAPTÖRVÉNY (XXVIII. cikk 7. pont) KIMONDJA:
"Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti."

Az állampolgárok túlnyomó többsége nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel ahhoz, hogy külső segítség nélkül is eligazodjon az igazságszolgáltatás útvesztőiben, és hatékonyan tudjon élni jogainak és érdekeinek törvényes érdekérvényesítési lehetőségeivel.
Cégünk segít Önnek az ilyen helyzetekben is.